W listopadzie uczymy się:

Hedgehog

Hedgehog , hedgehog, one, two, three,

hedgehog, hedgehog  goes to me.

Hedgehog sometimes eats a fly,

sometimes apples, sometimes snails.


Piosenka „I love my toys”

What do I love ?

What do I love?

I love my toys.

I love my toys.

 

I love my doll.

I love my ball.

I love my car.

I love my teddy bear.


Rymowanka „Up and down”

Up and down

Up and down

Up and down and up.

Open and closed

Open and closed

Open and closed and open.

Happy and sad

Happy and sad

Happy and sad and happy.

Yes and no

Yes and no

Yes and no and yes.


Słownictwo:

hedgehog- jeż, up-down -góra, dół, open-closed- otwarte, zamknięte, happy-sad- wesoły, smutny, ball-piłka, car- samochód, teddy bear-miś

Zwroty:

Do you love…? I love a car.

About Author