• Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zaleceń GIS: utrzymanie dystansu społecznego, zakrywanie nosa i ust, dezynfekowanie rąk.
  • Nie przyprowadzamy do przedszkola dzieci z najmniejszymi objawami chorobowymi tj. katar, kaszel, ból brzucha, gorączka.
  • Prosimy o nie przynoszenie do przedszkola zabawek domowych.
  • Prosimy o niezwłoczne informowanie dyrekcji lub nauczyciela o pozostawaniu w kwarantannie lub izolacji domowej.
  • Dbajmy o zdrowie swojego  dziecka, siebie i innych, z którymi się stykamy.
  • Zachowując procedury możemy ochronić siebie i innych.

Bądź na bieżąco z zaleceniami  GIS:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli