Grafika artykułu

  W roku szkolnym 2018/19  Przedszkole 102 uczestniczy w Programie ,,Bezpieczny  Dolnoślązak” . Organizatorem Programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 

Cele programu:

  • nabywanie i utrwalanie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętności współdziałania ze  służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
  • wsparcie szkół w projektowaniu działań -mających na celu podniesienie świadomości dzieci na temat bezpiecznych zachowań. Udział w programie jest bezpłatny.

Projekt edukacyjny realizowany w P-102 w ramach Programu ..Bezpieczny Dolnoślązak” został zatytułowany:

,,Dbam o swoje bezpieczeństwo przez cały rok”.

Wybrane przez przedszkole obszary realizacji programu:

  • Bezpieczeństwo  w Internecie
  • Pierwsza pomoc
  • Bezpieczeństwo na drodze
  • Zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach niespodziewanych np. pożar
  • Bezpieczne środowisko