Z artykułu dowiecie się czym jest percepcja wzrokowa, jakie symptomy wskazują na trudności oraz propozycje ćwiczeń Uśmiech

PERCEPCJA WZROKOWA

definicja, symptomy zaburzeń, propozycje ćwiczeń do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

 

Percepcja wzrokowa to:

 • zdolność do różnicowania kształtów, do ich zapamiętywania i odtwarzania na podstawie wzoru lub z pamięci,
 • spostrzeganie figury i tła (to zdolność wyodrębniania centralnej części pola spostrzeżeniowego spośród całości jego elementów),
 • stałość spostrzegania (czyli zdolność dostrzegania obiektu jako posiadającego stałe właściwości- kształt, wielkość),
 • spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni (czyli dostrzeganie relacji przestrzennych zachodzących pomiędzy obiektem a obserwatorem).

Funkcja wzrokowa obejmuje:

 • analizę wzrokową czyli umiejętność wyodrębniania pojedynczego elementu z całości,
 • syntezę wzrokową czyli zdolność do składania podanych elementów w całość,
 • spostrzegawczość wzrokową czyli umiejętność wyszukiwania braków lub różnic,
 • pamięć wzrokową czyli zdolność do zapamiętywania obserwowanego materiału,
 • koordynację wzrokowo – ruchową czyli umiejętność wykonywania czynności ruchowych pod kontrolą wzroku.

Najintensywniejszy rozwój percepcji wzrokowej przypada w okresie edukacji przedszkolnej.

Percepcję wzrokową powinniśmy stymulować jak najwcześniej, im więcej ćwiczeń w tym zakresie tym mniejsze ryzyko powstawania deficytów rozwojowych.

Symptomów, które mogą wskazywać na trudności w zakresie percepcji wzrokowej w wieku przedszkolnym:

 • niechęć do wszelkiego rodzaju układanek i historyjek obrazkowych;
 • niechętnie układa konstrukcje z klocków wg wzoru;
 • trudności z zapamiętywaniem kształtów liter i cyfr;
 • niechętnie rozwiązuje zadania polegające na szukaniu różnic między obrazkami;
 • nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki są ubogie w szczegół;,
 • ma trudności z odtwarzaniem szlaczków i figur geometrycznych;
 • ma słabo rozwiniętą koordynację wzrokowo-ruchową: są trudności podczas ubierania się, wycinania, naklejania, rysowania, niezręcznie zachowują się podczas gier ruchowych ( chwytanie i łapanie piłki, rzucanie do celu).

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ WZROKOWĄ

 • wyszukiwanie (na czas) powiększonych elementów przedmiotu, który to przedmiot znajduje się wśród dużej ilości obrazków,
 • dobieranie par jednakowych obrazków – zabawa Memo,
 • obliczanie ilości ukrytych figur geometrycznych wśród różnych figur ułożonych na różnej płaszczyźnie względem siebie oraz nakładające się na siebie,
 • puzzle,
 • segregowanie obrazków w grypy tematyczne,
 • uzupełnianie brakujących elementów w obrazku,
 • szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się kilkoma szczegółami,
 • zapamiętywanie przedmiotów – pokazujemy dziecku drobne przedmioty, zapamiętuje je, a po zasłonięciu przez nas – wymienia.
 • układanie obrazka z pociętych części.
 • układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur geometrycznych,
 • segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt,
 • układanie historyjek obrazkowych. Dziecko  opisuje obrazki zgodnie z kolejnością zdarzeń,
 • wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą ,
 • domina obrazkowe – szukanie pary takich samych obrazków.
 • domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich samych liter/ sylab,
 • kalkowanie i rysowanie po śladzie.
 • zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka
 • zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów
 • rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów

Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową na materiale literowym (dla dzieci starszych, które interesują się już literami):

 • wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie,
 • lepienie z plasteliny lub układanie liter z drucików kreatywnych,
 • utrwalanie kształtu i położenie liter ze szczególnym uwzględnieniem par: w – m, n – u, b – d, b – p,
 • wyszukiwanie takich samych par sylab i ich segregowanie,
 • wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich odpoznawanie w tekście,
 • odpoznawanie wyrazów uprzednio eksponowanych,
 • dobieranki obrazkowo – wyrazowe,
 • alfabet ruchomy,
 • suwaki,
 • zegar sylabowy,
 • domina literowe oraz sylabowe,
 • loteryjki wyrazowe.

KAŻDE DZIECKO MA SWOJE TEMPO PRACY

I WYMAGA INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA.

Nie należy go ponaglać i wyręczać.

Dziecko zdobędzie nowe umiejętności dopiero wtedy

gdy pozwolimy mu samodzielnie je wykonać…

About Author