Ogólnoprzedszkolna akcja ,,Przedszkolak bezpieczny w sieci” została przeprowadzona w dniu 5 lutego 2019r. W tym dniu w Polsce obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu”. Celem akcji była edukacja dzieci z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych urządzeń mobilnych takich jak: komputer, telefon komórkowy, Internet. Zajęcia edukacyjne przeprowadzono w oparciu o scenariusze z wykorzystaniem materiałów w postaci: obrazków do kolorowania, kreskówek z projektu ,,Owce w sieci”, kart pracy. Trzy najstarsze grupy uczestniczyły w warsztatach przeprowadzonych przez Fundację Pączkowe Drzewo. W ramach edukacji dorosłych w holu przedszkola została udostępniona tablica informacyjno-edukacyjna z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Wśród informacji znalazło się między innymi 10 zasad bezpiecznego Internetu oraz artykuł o bezpieczeństwie dzieci w Internecie.

About Author