Projekt ekologiczny ,,Wrocławska rzeka na pomoc czeka” realizowany był w przedszkolu od 26 -28 marca 2019r. Celem projektu było kształtowanie u dzieci i rodziców poczucia odpowiedzialności za czystość rzek. Zajęcia prowadzone były we wszystkich grupach wiekowych. Podczas realizacji projektu dzieci uczestniczyły w różnorodnych działaniach i podejmowały różne aktywności i tak  między innymi:                                                   

  • dzieci obejrzały prezentację ,,Ochrona klimatu – nasza wspólna sprawa” przygotowana przez Departament Zrównoważonego Rozwoju – Biuro Przyrody i Klimatu dzięki , której poszerzyły wiadomości na temat  znaczenia wody dla życia człowieka i przyrody.
  • w części badawczej poznały właściwości wody jako cieczy.
  • poznały postać Wodnika-strażnika wody i Kapacza-stworka marnującego wodę.
  • w oparciu o baśń ,,Dlaczego Odra wylewa”  oraz ilustracje  dzieci poznały Odrę i jej dopływy oraz przyswoiły sobie wiedzę na temat znaczenia rzek dla ludzi i przyrody.
  • w niebieskim dniu z ,,Historii o złotej rybce” dzieci dowiedziały sie jak nadmierna ekspansja ryb może zaszkodzić populacjom morskim.
  • wspólnie z rodzicami dzieci wykonały podwodny świat w słoiku- z przyniesionych do przedszkola prac powstała wystawa  w holu przedszkola. 

About Author