Cykl zajęć edukacyjnych pod hasłem ,,Po pomoc do policjanta, strażaka, lekarza – poznajemy zawody ratujące życie” składał się z trzech części i był realizowany we wszystkich grupach wiekowych przy współpracy ze służbami ratowniczymi wg opracowanego wcześniej scenariusza. Scenariusze zawierały propozycje różnych działań i aktywności dla dzieci.

Zajęcie edukacyjne nr 1 pt. ,, Po pomoc do policjanta -poznajemy zawód policjanta  przeprowadzono w dniu 1.04.2019r. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zawodem policjanta i jego zadaniami. poznanie numerów alarmowych na Policję 997 i 112 oraz zastosowanie ich w praktyce podczas scenek darmowych. na zajęciach dzieci słuchały wiersza ,,Policjant w pracy”, bawiły się w ruch uliczny z wykorzystaniem lizaków oraz wykonały kolorowanki i karty pracy związane z zawodem policjanta. zajęcia zostały poprzedzone spotkaniem dzieci z policjantką.

Zajęcia edukacyjne nr 2 pt.,,Nie igraj z ogniem – poznajemy zawód strażaka” przeprowadzono w dniu 5.04.2019r. Celem zajęć było kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia. Bogacenie słownictwa związanego z ochroną przeciw pożarową oraz zapoznanie z zawodem strażaka. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z pracą strażaka, poznały sprzęt do gaszenia pożaru oraz numery alarmowe na Straż Pożarną 998 i 112,  uczyły się z nich korzystać w praktyce podczas scenek teatralnych. Wszystkie dzieci brały udział w próbnym alarmie ewakuacyjnym. Dzieci z gr.V brały udział w zajęciach w Sali edukacyjnej ,,Ognik” prowadzonych przez strażaka. W ramach tych zajęć oglądały wozy strażackie, uczyły się gasić pożar, ewakuować z miejsca objętego pożarem oraz udzielania pierwszej pomocy. Na koniec zajęć dzieci kolorowały kolorowanki i wykonały prace plastyczne zwiążane z tematem zajęć.

Zajęcia edukacyjne nr 3 pt. ,,Na ratunek do chorego,  wezwij lekarza swojego- poznajemy zawód lekarza„. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zawodem lekarza, jego miejscem pracy oraz przedmiotami charakterystycznymi dla tego zawodu. Rozumienie znaczenia pracy lekarza. Podczas zajęć dzieci poznały numery alarmowe na pogotowie 999 i 112 oraz uczyły się udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem apteczki. Słuchały wiersza ,,Na ratunek” w starszych grupach dzieci uczestniczyły w ćwiczeniach praktycznych udzielania pomocy przy skaleczeniu. Wykonały karty pracy oraz podręczne apteczki.

About Author