Nauczyciel Dorota Kopeć

Drodzy rodzice podaję teksty i słownictwo , które dzieci poznają na języku angielskim .

Nauczyciel Dorota Kopeć

 

Wrzesień

Piosenka na powitanie  Hello song

 

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?

Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?


Piosenka „Blue ball”

Blue ball, blue ball

Blue ball, blue ball

Blue, blue, blue, blue blue ball

 

Red ball, red ball

Red ball, red ball

Red, red, red, red , red ball

 

Green ball, greeen ball

Green ball, green ball

Green ,green, green , green ball

 

Yellow ball, yellow ball,

Yellow ball, yellow ball,

Yellow, yellow, yellow,  ball.


Piosenka „A rainbow”

A rainbow, a rainbow.

A rainbow has lots of colours.

Red and orange and yellow.

 

A rainbow, a rainbow.

A rainbow has lots of colours.

Green and blue.

 

A rainbow, a rainbow.

A rainbow has lots of colours.

Indigo and violet too.


 

Great words: hello, goodbye, see you,

Zwroty: My name is… Mam na imię

What colour is it? It is ….

Polecenia (commands): sit down, stand up, make a circle, be quiet

Kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, fioletowy, indygo, biały, czarny, różowy

Colours: red, yellow, green, blue , orange ,violet, indigo, pink, white, black, grey

Starszaki: robot, pencil, game, crayons, teddy, book

About Author